Logo Adapto

O hartă accesibilizată a orașului Constanța

Proiect realizat de ADAPTO - Asociația pentru Promovarea Egalității Între Tineri și finanțat de HEINEKEN pentru Comunități

Limba română       English
Logo Heineken pentru Comunități
Text de mărime mare Contrast puternic

Despre noi
ADAPTO Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri, are ca principal obiect de activitate integrarea socială a tinerilor defavorizaţi fie că sunt persoane cu dizabilităţi fizice, de comunicare, de vedere, etc. fie au alte impedimente: financiare, zone izolate, etc.

Asociaţia pentru Promovarea Egalităţii între Tineri ADAPTO organizează şi desfăşoară în parteneriat cursuri de formare şi schimburi de tineret, internaţionale şi naţionale pe problematica cetăţeniei europene, drepturilor omului şi integrării sociale. În cadrul acestora regula internă promovează participarea a unui procent de 10-50% tineri cu dizabilităţi sau defavorizaţi.
Acestea sunt proiecte în care tinerii se pot implica activ şi direct în activităţi planificate de ei şi în care pot fi actorii principali, cu scopul de a-şi pune în practică propriile iniţiative, spiritul întreprinzător şi creativitatea. Participarea tinerilor într-o astfel de acţiune reprezintă o importantă experienţă din punct de vedere al învăţării non-formale. De asemenea, oferă tinerilor oportunitatea de a înţelege şi experimenta „pe viu” conceptul de cetăţenie europeană şi de a-şi aduce aportul la construirea Europei Unite.

Realizări:

  • Centrul permanent de consiliere în vederea angajării şi mentorat;
  • În 2007 - Proiect Phare „Ocupare şi integrare socio profesională a deficienţilor de auz”, în derulare împreună cu Asociaţia Naţională a Surzilor Filiala Teritorială a Surzilor Constanţa.
  • În 2009 - Schimb internaţional de tineret „Remote communities under ONE Europe”. Mai multe detalii găsiţi pe blogul proiectului remotecommunities2009.blogspot.com
  • 2010-2011 a funcţionat atelierul protejat „Secţia ADAPTO”, cu obiect de activitate creaţie artizanală a textilelor, cadourilor şi bijuteriilor din materiale nepreţioase.
  • În 2010 - Schimb internaţional de tineret „Salt – the spice of life/Sarea in bucate”. Mai multe detalii găsiţi pe blogul proiectului salt-the-spice-of-life.blogspot.com
  • În 2011 – proiectul de creare de parteneriate „A small team for a BIG smile”. Mai multe informaţii pe blog-ul proiectului smileteamproject.blogspot.com

Din 2011 suntem parteneri în Campania Europeană de informare „BE IN CAMPAIGN”.

În 2009, 2010 şi 2011 proiectele au fost finanţate cu fonduri europene prin programul „Tineret în Acţiune”.