Logo Adapto

O hartă accesibilizată a orașului Constanța

Proiect realizat de ADAPTO - Asociația pentru Promovarea Egalității Între Tineri și finanțat de HEINEKEN pentru Comunități

Limba română       English
Logo Heineken pentru Comunități
Text de mărime mare Contrast puternic
Accesul pe site şi folosirea informaţiilor şi serviciilor din acest site sunt condiţionate de acordul fiecărui vizitator cu privire la termenii şi condiţiile site-ului.

Te rugăm să le citiţi cu atenţie.

Introducere
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare, au varsta peste 18 ani si capacitatea legala de a initia actiuni juridice.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Termeni de folosire
Conţinutul publicat pe site este oferit în exclusivitate pentru o informare generală. Chiar dacă în momentul publicării informaţiile sunt actualizate, nu oferim nicio garanţie cu privire la veridicitatea, claritatea, complexitatea, corectitudinea acestora. Unele informaţii, cum ar fi adrese de website-uri, numere de telefon, program de funcţionare, tarife, şi altele, pot fi oricând modificate, fără ca acestea să fie actualizate şi pe acest site. Alegerea de a citi aceste articole şi încrederea pe care o acorzi acestor informaţii îţi aparţin în totalitate.

Neangajarea răspunderii
Informaţia oferită:
• este exclusiv de natură generală;
• nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
• poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Administratorul  nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.
De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Reguli generale
Administratorul siteului declară următoarele:
• va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
• va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
• pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
Nu ne vom asuma răspunderea în cazul în care anumite informaţii (texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, şi alte date) publicate în site pot fi eronate sau nu pot fi reproduse de sistemele utilizatorului.

Informaţiile pe care le furnizăm au caracter de informare şi ar trebui luate ca atare. Nu suntem responsabili de modul în care foloseşti, în interes personal şi non-comercial, informaţiile prezentate pe site. Nu suntem responsabili, indiferent de situaţia care le generează, pentru daune cauzate, direct sau indirect, incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, pierderea unor informaţii, alte daune financiare, suferite ca urmare a folosirii, întârzierii, inexactităţii sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate prin acest site.

Drepturi de autor
Toate drepturile de copiere, transmitere, distribuţie aparţin proprietarului acestui site şi companiei care deţine site-ul, potrivit legislaţiei în vigoare în România. Încercăm în permanenţă să furnizăm un conţinut corect, inclusiv fără greşeli de ortografie şi gramaticale, şi să verificăm informaţiile la surse sigure, atunci când este posibil acest lucru. Nu garantăm însă în privinţa conţinutului sau a serviciilor oferite, în special pentru informaţiile şi serviciile furnizate de Parteneri ai site-ului. Informaţiile de pe site au scop pur informativ.
Drepturile de autor şi toate celelalte drepturi privind conţinutul publicat pe site aparţin proprietarului acestui site ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii Intre Tineri., cu excepţia cazurilor în care se specifică alt deţinător al drepturilor de autor.
La o referinţă directă sau indirectă la unele pagini web străine ("Hyperlinks"), care se află în afara domeniului de responsabilitate a autorului, ar exista o obligaţie de responsabilitate exclusiv in cazul în care autorul are cunoştinţă de conţinutul paginii, iar în cazul unui conţinut ilegal al acestor pagini ar avea posibilitatea din punct de vedere tehnic să împiedice utilizarea acestora.
Autorul declară în acest mod, că la data publicării link-ului nu au fost descoperite conţinuturi ilegale ale paginilor web publicate. Autorul nu are nici o influenţă asupra configuraţiei actuale sau viitoare a conţinutului, sau drepturilor de autor al paginilor conectate/publicate. De aceea el se distanţează clar de conţinutul paginilor web publicate/conectate care au fost modificate după publicarea Link-ului. Această constatare este valabilă pentru toate link-urile şi referinţele publicate în ofertele proprii pe internet precum şi pentru inregistrările externe în cartea oaspeţilor, forurile de discuţii, lista link-urilor, listele cu mail-uri administrate de către autor precum şi în toate celelalte forme ale băncilor de date asupra conţinutului cărora se pot efectua atacuri externe de scriere. Pentru conţinuturile ilegale, eronate sau incomplete şi în special pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea unor asemenea informaţii va răspunde în exclusivitate numai cel la care se face referire pe pagina web, şi nu cel care a publicat pagina.
Ca vizitator al acestui site, poţi folosi conţinutul acestui site numai în scop personal.
Copierea, reproducerea, compilarea, distribuirea, publicarea, afişarea, modificarea, transmiterea conţinutului şi crearea de servicii complete derivate, indiferent de modul comunicării, în orice alt scop, comercial sau pentru câştig personal, sunt interzise fără acordul scris al editorului, SC VIT INVEST SRL şi al ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii Intre Tineri.
Persoanele fizice sau juridice care vor încălca drepturile de autor vor suporta prevederile legislaţiei în vigoare în România. ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii Intre Tineri va încerca să rezolve asemenea cazuri pe cale amiabilă. În caz contrar, ne rezervăm dreptul de a acţiona în judecată orice persoană care încalcă drepturile de autor.
Prin conţinutul site-ului se înţelege: texte, imagini, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, şi alte date.

Accesul la site
Putem să te asigurăm că, în ceea ce ne priveşte, vom face tot posibilul pentru ca site-ul să fie disponibil în permanenţă. Ne rezervăm dreptul de a restrânge accesul la site fără un anunţ în prealabil, în orice situaţie care include, dar nu se limitează la, reparaţii, mentenanţă, actualizare.

Parteneri:
Fiecare persoană care transmite informaţii către site, indiferent sub ce formă (text, imagine, etc), îşi asumă responsabilitatea de a nu încălca în vreun mod drepturile de autor şi/sau alte drepturi de proprietate intelectuală pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu informaţiile furnizate către acest site. Publicarea unor informaţii de acest gen pe site nu implică în niciun fel, sub nicio formă şi în nicio situaţie, responsabilitatea ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii Intre Tineri.. Toţi cei care furnizează informaţii către noi înţeleg, acceptă şi îşi asumă întreaga responsabilitate pentru informaţiile publicate în site.
Nu suntem responsabili de acţiunile Partenerilor noştri. Dacă aceştia furnizează informaţii care încalcă drepturile de autor sau oferă anumite servicii şi produse care pot fi achiziţionate şi prin intermediul site-ului nostru, problemele care apar vor trebui rezolvate cu Partenerul respectiv şi nu cu site-ul nostru.
În situaţia unor acţiuni judiciare sau extrajudiciare, fiecare Partener al site-ului este de acord ca, la cererea noastră, să exonereze total de răspundere site-ul şi ADAPTO Asociatia pentru Promovarea Egalitatii Intre Tineri, iar Partenerul respectiv să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către el a clauzelor prezentului document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in privinta acestui site, nu sunt solicitate sau postate date personale despre Utilizator ori o alta persoana.

Confidenţialitate
Orice informaţie personală transmisă către noi va fi păstrată ca atare şi nu va fi publicată pe site sau transmisă altor companii. Nu suntem responsabili de politica de confidenţialitate a Partenerilor noştri.

Etică
Principiile de etică pe care le urmăm sunt simple, clare, la vedere. Fiecare articol pe care îl publicăm pe site exprimă exclusiv părerea autorului. Aceste opinii sunt subiective, dar aparţin în întregime autorului, fără a fi influenţate în vreun fel.